regulamin

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem kwiaciarn internetowej Botanika operującej poprzez stronę www.botanikastory.pl zwanego dalej „kwiaciarnią internetową” jest firma Botanika Ewelina Serwiak-Dzwonkowska z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Blacharskiej 8c/2 NIP: 8942817076, zwana dalej „Botanika”.
 2. Przepisy Regulaminu są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego ochrony konsumentów, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Warunkiem korzystania z usług kwiaciarni internetowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje na terenie Polski. Warunki sprzedaży poza terenem Polski ustalane są indywidualnie.

2. Oferta

 1. Kwiaciarnia internetowa Botanika oferuje dwa rodzaje produktów:
  1. Bukiety z kwiatów ciętych wykonanych na zamówienie z jednorazową dostawą na terenie Wrocławia i okolic (brak możliwości odbioru osobistego). Inne produkty florystyczne oraz usługi florystyczne, takie jak np. bukiety ślubne, wiązanki pogrzebowe, usługa dekoracji kwiatowej ślubów i innych okazji są w ofercie firmy Botanika po kontakcie indywidualnym (brak możliwości zamówienia przez stronę internetową).
  2. Subskrypcja kwiatowa, czyli cykliczne dostawy gotowych bukietów ze świeżych kwiatów ciętych na wskazany w formularzu adres w dwóch opcjach do wyboru:
   1. Subskypcja kwiatowa na czas nieokreślony z comiesięczną automatyczną płatnością opisaną w punkcie 2
   2. Subskrypcja kwiatowa na czas określony z płatnością z góry za wszystkie dostawy (prepaid)
 1. Bukiety z kwiatów ciętych z jednorazową dostawą:
  1. Kwiaciarnia internetowa Botanika oferuje bukiety z kwiatów ciętych w 5 rozmiarach. 
  2. Zdjęcia bukietów są poglądowe i przedstawiają wygląd bukietu w przybliżonym rozmiarze oraz jego styl – bukiet mieszany z różnego rodzaju kwiatów w naturalnym, polnym charakterze. Kolorystyka bukietów jest zmienna (każdego tygodnia inna paleta barw). Klient może dowiedzieć o akutalnej kolorystyce na dany tydzień z informacji na oficicjalnym profilu firmy na social mediach (instagram, facebook: @botanikastory) lub poprzez kontakt telefoniczny. Botanika nie bierze  odpowiedzialności za różnice w kolorystyce wynikające z cech monitora Kupującego.
  3. Botanika gwarantuje tylko świeże kwiaty w bukiecie, zapewniając o ich trwałości minimum 3-5 dni (a często dłużej) przy odpowiedniej pielęgnacji. Wraz z bukietem klient otrzymuje instrukcję pielęgnacji kwiatów oraz odżywkę.
  4. Dobór kwiatów zmienia się każdego tygodnia. Kwiaciarnia internetowa Botanika bardzo docenia sezonowość, dlatego wybór materiału kwiatowego zarówno pod względem rodzaju jak i kolorystyki jest podyktowany porami roku i nimi inspirowany. 
  5. Aby dokonać zakupu bukietu klient wybiera rozmiar bukietu (nie ma możliwości sprecyzowania rodzaju lub kolorystyki), a następnie wypełnia formularz (akceptując politykę prywatności oraz regulamin sklepu) i podaje swoje dane kontaktowe (imię, numer kontaktowy oraz adres email). Kwiaciarnia internetowa Botanika realizuje również dostawy do osób trzecich – bukiety zamawiane przez daną osobę dla kogoś innego. W takim przypadku niezbędne jest sprecyzowanie dla kogo jest bukiet poprzez podanie imienia tej osoby, numeru kontaktowego, a następnie adresu dostawy oraz terminu dostawy. Jeśli klient życzy sobie dodanie wiadomości dla odbiorcy bukietu jest zobowiązany napisać wiadomość w odpowiednim polu w formularzu. Jeśli bukiet ma zostać wysłany anonimowo to klient jest zobowiązany zaznaczenie okienka z treścią 'wyślij bukiet anonimowo’ w formularzu. Jeśli to okienko nie zostanie zaznaczone to kwiaciarnia internetowa Botanika ma prawo poinformować osobę obdarowaną od kogo jest bukiet. 
  6. Ze względu na logistykę nie ma możliwości zamówienia bukietu na ten sam dzień w kwiaciarni internetowej. Taka możliwość jednak istnieje poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z kwiaciarnią internetową Botanika. Aby zamówić bukiet z dostawą tego samego dnia należy zadzwonić pod numer: 536 910 888 w celu ustalenia szczegółów. 
  7. Jeśli klient życzy sobie wystawienie faktury do zamówienia jest zobowiązany zaznaczenie tego w formularzu oraz podanie danych do wystawienia faktury. Brak wypełnienia danych w formularzu skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury. Zostanie wtedy wystawiony paragon fiskalny. 
  8. Dostawa bukietów jest realizowana na terenie Wrocławia i najbliższych okolic według zamieszczonej w formularzu taryfy opłat. Kwiaciarnia Botanika podejmuje próbę dostarczenia bukietu we wskazanym dniu oraz przedziale czasowym. W przypadku braku odbioru- nieobecność pod wskazanym adresem kwiaciarnia Botanika podejmie jeszcze jedną próbę dostarczenia bukietu po wcześniejszym kontakcie z osobą zamawiającą jednak może poprosić o dodatkową opłatę za dostawę według stawek podanych w formularzu). W takiej sytuacji Botanika zastrzega sobie prawo do kontaktu również z osobą obdarowaną. Jeżeli po dwóch próbach dostawy bukietu nadal nie ma odbioru to kwiaciarnia Botanika kontaktuje się z osobą zamawiającą i wspólnie ustalają co zrobić z danym bukietem (nie ma możliwości zwrotu bukietu).
  9. Klient określa przedział czasowy dostawy bukietu, a kwiaciarnia internetowa Botanika jest zobowiązana dostarczyć bukiet w podanym przedziale czasowym. W przypadku utrudnień nie wynikających z organizacji dostawy przez kwiaciarnię internetową Botanika, a wynikających z przyczyn niezależnych (warunki pogodowe, utrudnienia na drodze np. wypadek samochodowy, demostracje itd.) Botanika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóżnienia w dostawie bukietu. 
  10. Po złożeniu zamówienia na bukiet z kwiatów ciętych nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia (nawet jeśli nie zostało ono jeszcze zrealizowane) ani możliwości zwrotu zrealizowanego zamówienia ze względu na charakter produktu jakim są kwiaty cięte. W szczególnych przypadkach jest możliwość zmiany adresu dostawy oraz terminu, ale nie dłuższego niż kolejne 24 godziny od daty sugerowanej dostawy. W takim wypadku zmiany należy zgłaszać telefonicznie pod numerem kontaktowym- 536 910 888.
  11. Botanika ma prawo odmówić realizacji już zamówionego bukietu w sytuacji wystąpienia siły wyższej, jednakże musi poinformować klienta co najmniej 24 godziny przed dostawą bukietu. 

3. Subskrypcja kwiatowa

  1. Kwiaciarnia internetowa Botanika oferuje subskrypcję kwiatową, czyli abonament na kwiaty w dwóch wersjach ( do wyboru przez klienta): 1. subskrypcja z płatnością co miesiąc 2. subskrypcja prepaid . Obie wersje terytorialnie ograniczone są do Wrocławia i powiatu wrocławskiego. 
  2. Obie wersje subskrypcji (z płatnością co miesiąc oraz prepaid) są oferowane w 4 rozmiarach: mini, midi, maxi oraz extra. Rozmiar subskrypcji wybiera się raz. Jeśli klient chce zmienić rozmiar to jest zobowiązany do zakończenia trwającej subskrypcji i zakupu nowej subskrypcji w innym rozmiarze. 
  1. Kwiaciarnia internetowa Botanika oferuje dostawy subskrypcji : midi, maxi i extra gratis. W przypadku subskrypcji mini opłata za każdą dostawę wynosi 10 zł. 
  2. Zdjęcia bukietów subskrypcjyjnych są poglądowe i przedstawiają wygląd bukietu w danym rozmiarze (mini, midi, maxi, extra) w przybliżonym rozmiarze oraz jego stylu – bukiet mieszany z różnego rodzaju kwiatów o naturalnym, polnym charakterze. Kolorystyka bukietów zmienia się co tydzień.  Kwiaciarnia internetowa Botanika bardzo docenia sezonowość, dlatego wybór materiału kwiatowego zarówno pod względem rodzaju jak i kolorystyki jest podyktowany porami roku i nimi inspirowany. Botanika nie bierze  odpowiedzialności za różnice w kolorystyce wynikające z cech monitora Kupującego.
  3. Botanika gwarantuje tylko świeże kwiaty w bukiecie, zapewniając o ich trwałości minimum 3-5 dni (a często dłużej) przy odpowiedniej pielęgnacji. Wraz z pierwszym bukietem subskrypcyjnym klient otrzymuje instrukcję pielęgnacji kwiatów oraz odżywki.
  4. Subskrypcje kwiatowe (subskrypcja z płatnością co miesiąc oraz subskrypcja prepaid) są dostarczane z częstotliwością wybraną przez klienta: 1. co tydzień 2. co dwa tygodnie. Subskrypcje kwiatowe dostarczane są od środy do piątku w określonych przedziałach czasowych, jednak jest możliwość indywidualnego ustalenia dnia i czasu dostawy. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem 536910888 w celu ustalenia szczegółów. W przypadku dostaw z częstotliwością co dwa tygodnie kwiaciarnia internetowa Botanika informuje w które dokładnie tygodnie będą odbywały się dostawy subskrypcji. 
  5. Subskrypcje kwiatowe są dostarczane według wcześniej ustalonych dni w tygodniu i przedziałów czasowych.  Klient wybiera preferowany dzień dostawy ( środa, czwartek, piątek) oraz preferowane godziny dostawy jednak kwiaciarnia internetowa Botanika ma prowo do poproszenia klienta o zmianę dnia i czasu tylko ze względu na optymalizację dostaw na terenie Wrocławia. Klient nie ma obowiązku przyjmowania prośby i może pozostać przy swoim wyborze. Podczas dostawy nie jest wymagana obecność w domu. Jeśli klient życzy sobie dostawę kwiatów w czasie nieobecności to jest zobowiązany do określenia dokładnego miejsca zostawienia kwiatów. Kwiaciarnia internetowa Botanika zobowiązuje się do pozostawienia kwiatów odpowiednio zabezpieczonych (woda) tak, aby bukiet nie uległ zniszczeniu. W przypadku zostawienia bukietu bez bezpośredniego odbioru kwiaciarnia internetowa Botanika wysyła zdjęcie pozostawionego bukietu do osoby zamawiającej subskrypcję. Kwiaciarnia Botanika nie bierze odpowiedzialności za bukiet w przypadku jego zaginięcia lub zniszczenia przez osoby trzecie w czasie od pozostawienia bukietu do odbioru lub próby odbioru przez osobę zamawiającą subskrypcję. 
  6. Subskrypcja kwiatowa na czas nieokreślony zaczyna obowiązywać w pierwszym terminie dostaw zaraz po zakupie danej subskrypcji przez klienta w kwiaciarni internetowej Botanika. Subskrypcja działa na zasadzie abonamentu i jest odnawialna co miesiąc. Klient decydujący się na ten rodzaj subskrypcji kwiatowej zobiowiązany jest do podania danych umożliwiających pobranie płatności każdego miesiąca przez kwiaciarnię internetową Botanika. W przypadku braków środków na koncie klienta i możliwości pobrania środków przez kwiaciarnię internetową Botanika to Botanika nie zrealizuje dostawy kwiatów, a klient chcąc kontynuować regularne dostawy kwiatów musi ponownie złożyć zamówienie na subskrypcję kwiatową. Klient ma prawo do zmiany terminu dostawy kwiatów po wcześniejszym poinformowaniu w postaci wiadomości email (kontakt@botanikastory.pl) lub telefonicznie 536910888 i z conajmiej tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiany terminów dostaw w przypadku tego rodzaju subskrypcji są możliwe z częstotliwoscią jedna zmiana na 4 dostawy. Botanika dołoży wszelkich starań, aby dogodnie ustalić zastępczy termin dostawy, zastrzega sobie jednak prawo do odmowy dostawy w okresach wzmożonej sprzedaży bukietów, takich jak Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, okres wakacyjny (lipiec – sierpień). Klient ma możliwość zrezygnowania z korzystania z subskrypcji kwiatowej z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca przypadającego po miesiącu w którym została wypowiedziana subskrypcja (wykluczając miesiące w których subskrypcja się nie odbywa: lipiec i sierpień). Taki sam okres wypowiedzenia subskrypcji klientowi obowiązuje kwiaciarnię internetową Botanika. 
  7. Subskrypcja kwiatowa na czas określony z góry to zestaw 6 kolejnych dostaw z płatnością z góry za wszystkie dostawy. Przy tym rodzaju subskrypcji kwiaciarnia internetowa Botanika udziela rabatu: subskrypcja mini i midi- 5%, subskrypcja maxi i extra- 10%. Dostawy kwiatów są z częstotliwością co tydzień (6 dostaw w czasie sześciu kolejnych tygodni z wykluczeniem świąt oraz miesiecy lipiec i sierpień) lub co 2 tygodnie (6 kolejnych dostaw w czasie 12 tygodni z wykluczeniem świąt oraz miesiecy lipiec i sierpień). Kwiaciarnia internetowa Botanika może zastrzec sobie okresy w roku w których nie dostarcza subskrypcji kwiatowych (okres wakacyjny- lipiec i sierpień oraz święta). Klient ma możliwość zamiany terminu jednej dostawy (warunkiem jest poinformowanie Botaniki o zmianie terminu dostawy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w postaci wiadomości email: kontakt@botanikastory.pl lub telefonicznie 536910888). Botanika dołoży wszelkich starań, aby dogodnie ustalić zastępczy termin dostawy, zastrzega sobie jednak prawo do odmowy dostawy w okresach wzmożonej sprzedaży bukietów, takich jak Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, okres wakacyjny (lipiec – sierpień). W przypadku tego rodzaju subskrypcji klient nie ma możliwości rezygnacji z zakupionej subskrypcji, ale w szczególnych przypadkach może mieć możliwość wymiany bukietów subskrypcyjnych na inne, które oferuje kwiaciarnia internetowa Botanika.  
  1. W przypadku zaistnienia błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw od opisu zamieszczonego na stronie Kwiaciarni ( nie dotyczy rodzaju kwiatów i kolorystyki bukietu), Klientowi przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową, tj. doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
  1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w kwiaciarni internetowej są cenami brutto zawierającymi należny podatek VAT i podane są w złotych polskich. Kwiaciarnia internetowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Klient związany jest ceną umieszczoną na stronie Kwiaciarni w momencie składania zamówienia. Do ceny każdego towaru należy doliczyć koszt doręczenia, chyba, że jest już uwzględniony w cenie produktu, o czym kwiaciarnia informuje w czasie składania zamówienia.

4. Płatność

 1. Przelew bezpośredni na konto bankowe wskazane na stronie Kwiaciarni. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Sprzedającego prosimy o dokonanie przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami dostarczenia na podany numer rachunku bankowego lub za pomocą BLIK. W przypadku przelewu celu umożliwienia zaksięgowania przelewu należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. 
 2. Przelew poprzez Przelewy24 i BLIK
 3. Płatność kartą w przypadku subskrypcji z comiesięczną płatnością

5. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

 1. Ze względu na charakter oferowanego produktu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec kwiatów ciętych oraz produktów z nich wykonanych (takich jak bukiety, stroiki, flowerboxy, itp).

6. Reklamacje

 1. Botanika jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. 
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@botanikastory.pl. Botanika zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni.
 3. W sytuacji, gdy reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych Towaru, Klient jest zobowiązany do przedstawienia materiału dowodowego (w formie zdjęcia) na adres kontakt@botanikastory.pl do 2h od otrzymana towaru.

7. Postanowienia końcowe

 1. Botanika zastrzega możliwość zaistnienia przerw w korzystaniu z Kwiaciarni Internetowej powstałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itd.) lub innych od niego niezależnych, co w żaden sposób nie wpływa na realizację dokonanych już zamówień.
 2. Botanika zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w kwiaciarni internetowej w ten sposób, że Kupujący może się z nimi zapoznać, w związku z czym Kupujący jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji postanowień regulaminu przed każdym złożeniem zamówienia. Kupujący, którego zamówienie jest w trakcie realizacji w momencie dokonania zmian regulaminu, podlega regulaminowi i ofercie aktualnym na dzień otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.
 3. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego