fbpx
Dostarczamy tylko na terenie Wrocławia i okolic. Dostawa bezpłatna od 250 zł.

Regulamin Sklepu

 1. Informacje ogólne
  1. Właścicielem sklepu internetowego Botanika operującego poprzez stronę www.botanikastory.pl zwanego dalej „Sklepem” jest Botanika Ewelina Serwiak, zwana dalej „Botanika”.
  2. Przepisy Regulaminu są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego ochrony konsumentów, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
  4. Regulamin obowiązuje na terenie Polski. Warunki sprzedaży poza terenem Polski ustalane są indywidualnie.
 2. Oferta
  1. Botanika dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże poszczególne produkty mogą nieznacznie różnić się względem poglądowych prezentowanych w Sklepie. Botanika nie bierze również odpowiedzialności za różnice w kolorystyce wynikające z cech monitora Kupującego.
  2. W przypadku zaistnienia błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw od opisu zamieszczonego na stronie Sklepu, Klientowi przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową, tj. doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
  3. W przypadku gdy Sklep nie mam możliwości zrealizowania zamówienia jakiego życzy sobie klient może on nabyć towar zastępczy o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Jednocześnie informujemy o prawie Klienta do nieprzyjęcia tego towaru i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
  4.  Ceny wszystkich produktów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto zawierającymi należny podatek VAT i podane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Klient związany jest ceną umieszczoną na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia. Do ceny każdego towaru należy doliczyć koszt doręczenia.
 3. Składanie zamówienia
  1. Aby zamówić dowolny produkt dostępny w Sklepie internetowym należy być osobą pełnoletnią posiadającą zdolność do czynności prawnych lub reprezentować firmę i wypełnić formularz zamówienia na stronie Sklepu podając przy tym swoje prawdziwe dane osobowe (niezbędne do weryfikacji zamówienia oraz do późniejszej jego realizacji).
  2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment złożenia zamówienia przez Kupującego drogą internetową na stronie Sklepu internetowego i udzielenie informacji zwrotnej przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
  3. W świetle prawa, zamówienie złożone drogą elektroniczną w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje Kupującego do odbioru i zapłaty umówionej ceny za towar.
 4. Dostawa towaru
  1. Dostawy ograniczone są terytorialnie do Wrocławia i powiatów: wrocławskiego, średzkiego, trzebnickiego oraz oleśnickiego. W pozostałych przypadkach możliwy jest odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Botanika we Wrocławiu na ulicy Bulwar Dedala 1A w godzinach otwarcia sklepu.
  2. Rośliny dostarczane od poniedziałku do soboty na adres wskazany w zamówieniu.
  3. Obowiązkiem kupującego jest umożliwienie odbioru przesyłki pod adresem wskazanym w zamówieniu. W przypadku nieodebrania doręczenia od doręczyciela lub zwrotu z winy klienta, klient zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów doręczenia.
  4. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego
 5. Płatność
  1. Przelew bezpośredni na konto bankowe wskazane na stronie Sklepu. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Sprzedającego prosimy o dokonanie przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami dostarczenia na podany numer rachunku bankowego. W celu umożliwienia zaksięgowania przelewu należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
  2. Przelew poprzez Przelewy24
  3. Płatność kartą przy odbiorze osobistym w Sklepie
  4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie
 6. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
  1. Kupujący, który nie dokonuje zakupu w celu prowadzenia działalności gospodarczej ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep poprzez wysłanie oświadczenia przez Klienta na adres:
  3. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w stanie nienaruszonym. Kupujący jest odpowiedzialny za ewentualne zmniejszenie wartości produktu.
  4. Ze względu na charakter oferowanego produktu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec kwiatów ciętych oraz produktów z nich wykonanych (takich jak bukiety) .
  5. W przypadku odstąpienia od umowy Botanika zwróci poniesiony koszt towaru oraz poniesiony koszt dostarczenia towaru do Kupującego nie później niż 14 dni od momentu, w którym została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Warunkiem zwrotu kosztów jest otrzymanie przez Sprzedającego towaru i stwierdzenie jego nienaruszenia. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.
  6. Zwrot przelejemy na podane przez Klienta konto. W przypadku stwierdzenia naruszenia stanu towaru Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego.
 7. Reklamacje
  1. Botanika jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@botanikastory.pl jednocześnie wypełniając formularz reklamacyjny. Botanika zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  3. W sytuacji, gdy reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych Towaru, Klient jest zobowiązany do przedstawienia materiału dowodowego (w formie zdjęcia) na adres kontakt@botanikastory.pl do 24h od otrzymana towaru.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Botanika zastrzega możliwość zaistnienia przerw w korzystaniu ze Sklepu Internetowego powstałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itd.) lub innych od niego niezależnych, co w żaden sposób nie wpływa na realizację dokonanych już zamówień.
  2. Botanika zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym w ten sposób, że Kupujący może się z nimi zapoznać, w związku z czym Kupujący jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji postanowień regulaminu przed każdym złożeniem zamówienia. Kupujący, którego zamówienie jest w trakcie realizacji w momencie dokonania zmian regulaminu, podlega regulaminowi i ofercie aktualnym na dzień otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.
  3. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

Dane firmy

Botanika Ewelina Serwiak

bulw. Dedala 1A
54-130 Wrocław  
NIP 894 281 70 76    

Kontakt:  
tel. 570 648 014  
kontakt@botanikastory.pl